KOSTRA nøkkeltall

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ullensvang Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,8 9,2 10,9 8,4 8,7 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 239 198 284 430 466 192 220 248 253 261 192 220 248 253 261 191 231 247 336 390 206 242 279 296 432 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 306 274 271 286 303 306 274 271 286 303 306 274 271 286 303
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,86 5,89 6,59 6,01 5,41 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 7,41 0,09 7,65 7,46 7,05 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,09 4,09 4,11 3,91 4,16 4,09 4,09 4,11 3,91 4,16 4,09 4,09 4,11 3,91 4,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 125 166 165 155 189 86 91 84 93 86 86 91 84 93 86 103 8 875 87 85 111 82 92 89 88 97 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 113 122 134 139 126 113 122 134 139 126 113 122 134 139 126
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 632 662 691 700 818 462 488 483 511 562 462 488 483 511 562 545 43 665 588 634 721 517 534 537 564 614 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 577 622 643 726 684 577 622 643 726 684 577 622 643 726 684
Herav utgifter til renhold (kr) kr 210 217 215 223 251 137 154 160 160 176 137 154 160 160 176 123 10 151 163 176 202 151 160 168 173 173 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 159 163 164 177 167 159 163 164 177 167 159 163 164 177 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 140 163 170 195 208 111 123 119 129 133 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt