KOSTRA nøkkeltall

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ullensvang Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,6 84,3 76,3 73,4 80,0 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 81,9 83,1 83,7 85,2 85,6 81,9 83,1 83,7 85,2 85,6 81,9 83,1 83,7 85,2 85,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,4 92,6 88,4 86,8 92,0 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,1 91,4 91,9 92,7 93,1 91,1 91,4 91,9 92,7 93,1 91,1 91,4 91,9 92,7 93,1
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,4 96,4 95,2 96,6 100,0 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,0 96,9 97,6 97,5 97,7 97,0 96,9 97,6 97,5 97,7 97,0 96,9 97,6 97,5 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 36,3 36,3 35,9 36,1 35,6 36,3 36,3 35,9 36,1 35,6 36,3 36,3 35,9 36,1 35,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 4,7 5,0 4,2 4,8 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,3 6,2 6,0 5,8 .. 6,3 6,2 6,0 5,8 .. 6,3 6,2 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 31,9 41,0 44,8 43,2 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,4 42,2 44,7 44,2 .. 41,4 42,2 44,7 44,2 .. 41,4 42,2 44,7 44,2
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 3,5 2,0 2,1 : : 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,1 2,8 3,2 3,4 3,5 3,1 2,8 3,2 3,4 3,5 3,1 2,8 3,2 3,4 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 71,9 86,4 88,3 102,3 97,8 63,4 67,9 70,6 76,7 81,2 63,4 67,9 70,6 76,7 81,2 67,0 69,0 69,7 75,6 85,5 70,4 73,2 75,7 81,8 85,9 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,1 68,8 70,7 76,4 81,9 67,1 68,8 70,7 76,4 81,9 67,1 68,8 70,7 76,4 81,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 80,0 96,7 86,5 91,2 81,6 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 74,4 73,6 76,4 79,0 79,9 74,4 73,6 76,4 79,0 79,9 74,4 73,6 76,4 79,0 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,1 12,9 13,5 11,8 11,6 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 16,2 16,0 15,8 15,8 15,4 16,2 16,0 15,8 15,8 15,4 16,2 16,0 15,8 15,8 15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 152 745 191 321 188 970 226 470 229 147 127 851 137 758 146 807 157 856 167 625 127 851 137 758 146 807 157 856 167 625 137 857 142 739 148 655 159 818 182 228 133 659 147 808 156 975 171 197 177 698 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 134 673 139 672 144 263 154 399 161 483 134 673 139 672 144 263 154 399 161 483 134 673 139 672 144 263 154 399 161 483
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 64,6 77,2 78,3 88,4 85,2 54,1 57,7 59,8 64,9 68,4 54,1 57,7 59,8 64,9 68,4 56,7 58,1 59,3 64,6 72,5 61,0 63,5 65,7 71,2 73,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 51,8 52,7 54,2 58,2 62,2 51,8 52,7 54,2 58,2 62,2 51,8 52,7 54,2 58,2 62,2
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".