KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 50 .. .. .. .. 48 39 49 49 50 49 50 49 49 49 46 50 50 46 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 24 28 34 39 35 25 18 18 16 17 20 19 19 20 15 14 12 15 14 20 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 250 50 71 67 .. 50 100 43 82 100 60 .. 67 33 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 22 11 38 80 .. 15 23 23 25 37 19 18 25 31 27 11 10 15 32 32 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 5 .. 8 0 0 118 184 143 12 19 196 287 252 244 64 47 34 35 5 110 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 406 330 277 293 275 5 846 5 395 4 685 3 088 2 658 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 3 186 3 019 3 104 1 045 14 478 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 50 66 86 76 32 35 34 46 40 35 29 35 39 48 33 36 39 26 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 7 12 14 16 17 18 15 19 20 25 14 15 17 18 19 18 18 23 13 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 80 .. 77 100 100 94 92 99 91 93 96 98 97 93 76 94 96 95 96 82 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 9 5 7 5 147 170 157 141 56 304 282 296 247 123 91 100 90 68 154 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 188 181 144 180 137 3 583 3 069 2 646 2 238 847 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 2 236 1 786 1 060 1 008 8 001 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 63 62 63 93 94 93 86 89 85 94 85 85 91 73 -14 80 68 81 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 19 3 3 3 64 96 42 6 17 80 80 95 77 75 37 45 13 2 992 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt