4407_1146
4407_1146
kostra
2019-06-25T06:24:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tysvær, faktaark Plan, byggesak og miljø Tysvær

KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 5 9 5 174 176 192 160 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 448 350 360 276
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 64 22 11 38 38 21 29 27 45 48 43 46 45 48 43 46 54 38 35 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 373 406 330 277 7 060 6 372 6 038 6 208 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 18 046 15 408 13 810 12 894
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 188 .. 144 0 4 240 0 1 756 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 680 0 7 946
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 12 14 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 50 66 .. 33 36 39 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 19 3 0 74 90 26 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 342 288 278
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 5 .. 8 88 94 68 70 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 258 244 128 196
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 80 .. 77 .. 96 95 95 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 92 92 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 95 .. .. 63 75 68 -9 76 84 86 86 82 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 92 41 .. .. 1 510 1 284 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 7 568 4 272 0 0

Kontakt