4401_1146
4401_1146
kostra
2019-06-17T19:34:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Tysvær, faktaark Helse- og omsorgstjenester Tysvær

KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 24 429 24 624 26 425 27 734 29 095 31 201 32 643 34 759 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 20 155 21 065 22 096 23 593
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 334,1 310,1 331,2 319,6 371,7 377,6 392,7 397,4 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 260,6 260,6 268,6 269,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 27,5 27,0 28,6 27,9 31,4 32,4 32,3 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 27,9 28,4 28,4 28,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 77,5 81,8 79,7 79,5 74,6 74,7 75,3 75,8 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,9 76,6 76,8 77,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,93 0,84 0,85 .. 0,61 0,60 0,62 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,64 0,65 0,64 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 27,1 27,9 29,6 .. 36,1 36,2 36,4 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 30,2 28,2 28,2 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 51,4 48,5 46,1 .. 45,0 46,2 46,3 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 49,2 50,2 51,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 10,7 10,9 9,8 .. 14,2 8,7 13,2 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,5 13,1 12,7 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 86,5 86,8 86,2 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,9 90,9 91,8 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 5 529 5 790 5 641 : 3 569 3 867 4 049 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 474 3 605 3 709 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,0 3,1 3,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 13,4 13,4 12,8 11,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,80 1,07 0,90 .. 0,49 0,94 0,54 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,59 0,62 0,60 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,49 0,58 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,4 4,4 4,6 5,0 5,4 5,1 5,3 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,1 4,2 4,2 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,7 8,8 10,2 10,2 11,7 12,3 12,9 13,0 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 9,4 9,8 10,1 10,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,0 7,8 9,3 9,2 10,0 10,5 11,0 11,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 7,3 7,4 7,6 7,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 23,9 29,9 36,1 48,5 40,7 44,2 42,2 47,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 28,3 29,8 31,5 38,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 86,5 93,3 96,1 97,3 84,8 89,1 88,4 81,8 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 78,6 87,3 88,6 90,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt