KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 24 624 26 425 27 734 30 454 32 638 21 604 22 976 24 892 29 357 36 106 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 31 201 32 643 34 759 39 684 25 066 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 302,2 319,1 317,7 337,3 341,2 256,5 264,2 274,1 317,1 388,2 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 365,1 378,6 392,6 430,2 266,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,0 28,6 27,9 27,6 29,3 28,4 28,0 28,6 32,9 32,9 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 32,4 32,3 33,4 34,8 30,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 83,3 81,9 81,4 83,6 83,8 78,1 78,6 77,7 77,7 77,4 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,1 77,4 77,9 73,7 77,5 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,81 0,81 0,81 0,83 0,88 0,50 0,50 0,51 0,54 0,60 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,58 0,59 0,61 0,57 0,62 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 27,9 29,6 27,0 29,5 24,4 33,2 33,0 31,8 32,7 32,0 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 36,2 36,4 35,3 38,4 25,8 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 48,5 46,1 46,4 46,7 48,9 51,6 52,0 36,4 49,9 47,7 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 46,2 46,3 31,6 45,9 49,1 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 10,9 9,8 10,6 10,8 10,8 13,9 9,4 9,3 9,9 12,2 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 8,7 13,2 12,8 11,2 12,3 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,5 90,9 92,2 91,3 91,8 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 86,5 86,8 86,2 83,6 94,6 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 5 790 5 641 4 928 4 976 5 338 3 653 3 892 4 200 4 187 4 341 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 867 4 049 4 281 4 684 3 790 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 3,0 3,1 3,2 0,0 14,1 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 1,07 0,90 0,80 0,66 0,33 0,38 0,62 0,58 0,54 0,67 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,94 0,54 0,54 0,49 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,75 0,68 0,50 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,00 0,00 0,63 0,60 0,68 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,4 4,6 5,1 5,8 4,6 4,6 4,9 4,9 5,7 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 5,4 5,1 5,3 6,0 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,8 10,2 10,2 10,1 11,6 10,2 10,3 10,6 11,3 14,3 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,8 9,3 9,2 8,3 9,1 8,2 8,7 8,7 10,4 10,7 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 10,5 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 29,9 36,2 48,5 46,1 49,5 40,2 44,2 49,1 48,3 57,5 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 43,4 41,3 46,9 55,8 37,9 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 93,3 96,1 97,3 82,5 51,2 94,3 90,3 89,4 93,8 83,1 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 89,1 88,4 81,8 95,0 56,1 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt