KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 37,4 51,6 56,6 63,7 55,5 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 53,8 59,3 61,3 62,8 28,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 132,0 118,6 124,5 150,5 172,6 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 150,2 155,0 160,4 176,0 132,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,8 3,1 3,1 2,5 2,6 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,0 4,6 5,1 5,9 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,8 8,0 7,9 6,7 6,9 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 9,2 9,0 8,8 9,7 7,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 71,1 65,8 66,2 83,6 68,9 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 67,3 69,1 69,6 71,1 76,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 76,5 69,5 67,4 74,2 66,7 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 64,8 67,5 66,7 67,4 71,8 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,2 16,0 15,6 15,5 15,5 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 14,0 14,0 13,9 12,4 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,3 39,4 40,7 40,8 42,0 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 40,2 40,0 40,7 40,8 43,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,8 25,6 25,4 24,9 24,0 25,9 25,6 25,3 23,5 22,0 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,9 23,4 23,2 22,9 21,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 106 853,6 112 555,8 115 083,3 122 942,6 119 695,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 125 804,3 129 113,1 134 182,6 155 262,8 107 697,5 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt