4398_1146
4398_1146
kostra
2019-06-16T01:27:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Tysvær, faktaark Eiendomsforvaltning Tysvær

KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 8,8 9,3 9,8 9,0 9,8 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,3 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 423 269 350 396 269 459 128 232 242 258 271 295 246 259 279 303 157 167 217 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,50 5,45 5,43 5,35 7,10 6,53 6,92 6,76 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,50 4,51 4,51 5,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 67 45 61 65 61 72 73 73 86 94 100 100 93 101 109 110 99 132 169 132
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 626 647 719 762 487 573 546 579 482 515 517 562 481 525 540 580 541 608 574 558
Herav utgifter til renhold (kr) kr 240 247 281 273 164 187 164 173 144 152 157 161 143 150 156 159 166 164 180 157
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 109 115 125 137 100 121 115 131 102 109 111 126 101 109 113 127 103 116 114 115
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt