4397_1146
4397_1146
kostra
2019-09-16T08:59:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Tysvær, faktaark Brann og ulykkesvern Tysvær

KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 890 1 020 1 046 1 121 1 304 1 460 1 434 1 522 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 960 957 1 060 1 137
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 708 771 763 873 1 078 1 195 1 163 1 227 831 897 929 993 804 861 897 950 801 809 913 987
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 182 249 283 247 227 265 271 295 211 222 224 248 198 207 209 230 159 147 147 150
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 733 843 889 955 1 034 1 155 1 116 1 215 762 807 822 889 740 778 794 849 734 717 757 825
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 59 126 160 121 83 113 100 110 60 60 57 71 60 59 56 69 69 53 50 54
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 673 717 729 834 951 1 042 1 016 1 105 702 747 765 818 680 718 738 780 665 664 706 771
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,63 0,63 0,52 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,65 0,65 0,63 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,21 0,30 0,30 0,26 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,18 0,18 0,19 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,32 0,33 0,33 0,26 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 6 8 10 110 107 135 135 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 227 196 198 210
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 49 24 16 608 563 438 461 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 1 521 845 619 574

Kontakt