KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 179 176 171 165 153 5 403 5 406 5 290 4 283 4 365 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 4 541 4 849 4 700 2 240 25 361 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 16 16 15 14 18 18 17 21 28 23 24 24 23 21 27 28 28 35 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 65 66 68 75 81 52 51 55 59 55 61 60 62 63 54 47 44 49 48 43 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 572 1 536 4 457 3 201 5 396 1 898 1 108 875 1 011 1 750 1 605 1 197 1 663 1 730 668 923 1 668 3 730 3 335 1 452 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 665 10 569 8 976 10 648 13 563 10 090 10 203 9 553 11 828 5 346 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 5 960 5 680 6 689 5 113 8 152 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 56 38 14 26 21 25 28 25 17 21 19 15 22 29 25 23 28 14 30 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 5 8 10 11 11 124 154 114 86 66 134 157 109 132 401 73 76 99 9 1 281 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,8 1,9 1,6 1,4 1,2 1,5 1,7 1,7 3,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,4 1,6 1,5 5,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,1 8,3 8,0 6,6 8,1 18,8 15,5 13,8 23,3 11,0 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 16,0 12,8 11,1 29,4 17,2 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt