4396_1146
4396_1146
kostra
2019-06-16T17:27:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Tysvær, faktaark Bolig Tysvær

KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 189 179 176 171 4 319 4 541 4 849 4 755 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 7 687 7 775 7 780 7 558
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 16 16 16 25 27 28 28 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 61 65 66 68 49 47 44 49 52 52 52 53 48 48 48 48 44 43 44 45
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 75 572 1 536 4 457 1 035 923 1 668 3 704 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 949 1 688 1 500 1 229
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 293 12 665 10 569 8 976 5 339 5 960 5 680 6 118 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 551 12 382 10 887 10 730
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 42 50 56 38 31 25 23 24 30 30 29 30 33 34 33 33 30 27 31 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 8 5 8 10 108 73 76 94 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 507 325 325 385
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,4 1,8 1,9 1,6 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,1 10,1 8,3 8,0 16,0 16,0 12,8 11,1 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,1 17,0 15,4 14,0

Kontakt