KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 11 041 11 023 11 028 11 065 11 178 301 645 303 481 304 392 205 477 155 974 428 873 429 843 433 115 513 572 555 383 170 705 170 512 170 131 63 406 1 402 629 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 472 023 473 525 475 654 479 891 482 645
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 13,6 11,6 10,2 10,8 11,4 11,3 10,9 10,3 9,4 9,1 9,9 9,6 9,0 8,9 9,0 10,3 9,8 9,2 9,5 10,1 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 12,9 12,5 11,6 11,2 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,7 6,1 5,7 5,4 6,7 6,8 6,9 7,2 8,4 8,5 9,3 9,5 9,5 9,3 7,9 8,7 8,8 8,4 9,7 6,7 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall 31 -76 -45 -23 59 1 001 611 -47 556 -396 1 149 922 -19 -376 3 668 619 -364 -542 -383 5 055 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 -1 220 -1 431 -377 1 864 581
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 10,4 10,4 10,4 10,9 10,0 10,2 10,2 10,1 10,2 11,1 10,2 10,1 10,1 9,8 8,7 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 53,2 52,2 53,8 52,4 50,0 61,4 66,6 60,3 61,9 62,5 64,8 64,5 63,4 62,8 60,3 64,8 64,4 63,6 64,9 60,1 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 61,0 60,3 60,2 59,5 59,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,4 1,2 1,2 1,0 2,0 2,1 1,6 1,5 1,4 1,8 1,8 1,4 1,4 1,2 2,5 1,6 1,3 1,3 1,5 2,9 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 3,3 2,3 1,7 1,5 2,6
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,2 9,4 9,4 9,1 9,6 11,9 12,2 12,4 12,1 11,3 10,6 11,1 11,0 11,2 17,3 10,8 11,2 11,2 13,8 20,7 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 17,3 17,5 17,8 18,3 18,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,87 1,82 1,72 1,67 1,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt