KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 637 7 134 7 450 7 783 7 174 6 770 7 368 8 077 9 401 9 095 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 7 676 8 625 9 608 9 843 7 599 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,2 5,7 4,2 3,9 4,1 4,8 5,0 4,7 5,2 5,6 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 6,3 4,9 4,1 4,0 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 5,8 5,7 5,5 5,0 4,2 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,3 4,9 4,8 3,8 3,5 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 4,4 4,4 4,5 4,0 3,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 35 783 32 077 41 496 53 923 58 830 40 852 41 231 45 289 51 894 59 968 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 46 475 48 442 51 708 71 021 54 881 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 30 415 32 347 32 312 53 067 49 062 31 547 31 246 32 660 40 823 39 911 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 28 148 29 782 34 933 33 767 50 572 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 307 019 290 559 355 714 366 522 322 289 383 632 386 613 411 444 412 006 390 356 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 321 287 380 904 396 327 411 622 456 511 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,8 28,1 26,1 22,2 16,7 22,2 21,8 21,7 19,5 16,8 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 21,3 21,5 19,9 15,5 16,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 97 92 97 86 85 91 91 93 91 82 85 85 87 94 72 77 82 89 89 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt