KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 85,9 75,7 84,6 82,5 86,8 81,4 82,1 83,7 84,9 87,7 81,9 82,5 83,8 84,6 84,9 83,0 82,8 85,0 86,3 86,2 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,6 87,7 90,4 90,6 93,8 90,9 91,3 92,0 92,9 94,3 91,5 91,9 92,5 92,9 92,5 91,9 91,6 92,3 93,5 92,9 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,0 94,6 94,3 95,4 97,6 96,8 97,1 97,1 97,8 98,3 97,5 97,8 97,9 97,9 97,1 97,5 97,0 96,8 98,0 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 68,3 70,9 70,3 70,7 69,0 46,8 46,9 47,0 47,0 55,7 51,0 50,7 51,3 56,1 44,6 66,2 66,1 65,6 77,3 45,0 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,3 6,5 6,3 5,9 5,8 6,1 6,1 5,9 5,8 5,6 6,0 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,6 5,3 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 45,9 47,3 45,0 44,3 44,4 39,6 40,4 42,7 44,0 43,9 39,9 40,9 43,9 44,5 43,5 38,4 38,3 40,1 39,9 41,6 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 2,2 4,3 4,2 5,2 3,2 3,1 3,7 3,9 4,6 3,8 3,3 3,5 3,5 3,7 4,6 3,2 3,6 4,0 3,5 4,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 69,0 74,3 78,8 83,5 85,4 63,6 66,4 72,2 79,3 78,1 66,3 68,5 72,8 78,4 75,2 66,7 69,1 74,1 75,9 76,8 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 68,9 72,5 76,8 81,3 78,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 71,3 75,0 79,0 76,2 75,0 76,0 78,5 81,9 80,3 87,0 78,8 81,1 84,9 84,9 82,6 82,7 83,8 85,7 83,2 83,3 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,8 15,4 15,9 15,5 15,7 16,2 16,1 16,0 13,9 12,4 12,8 12,7 12,8 12,8 14,2 11,9 11,8 12,0 11,2 15,9 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 136 707 144 271 162 017 170 001 183 063 133 537 141 304 151 878 165 033 177 607 136 769 143 788 153 936 167 404 163 572 139 762 145 046 157 036 174 632 168 377 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 138 225 143 704 152 779 161 356 165 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52,8 56,2 57,5 61,5 63,3 51,9 53,8 58,4 63,2 63,1 54,5 56,2 59,6 64,3 59,2 55,0 56,5 60,0 63,2 58,6 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.