4471_1223
4471_1223
kostra
2019-11-13T08:08:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Tysnes, faktaark Regnskap Tysnes

KOSTRA nøkkeltall

Tysnes - 1223 (Hordaland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 4,1 5,0 3,5 2,0 3,4 3,0 1,9 2,0 2,9 2,6 5,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,0 4,3 4,5 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 2,3 2,7 2,0 1,4 2,3 1,8 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,6 1,1 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,4 20,0 43,1 21,6 14,9 17,4 19,1 19,5 19,6 20,9 20,5 25,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,9 14,6 15,0 17,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 24,7 43,9 55,4 24,6 39,0 40,2 39,2 40,0 26,6 29,5 29,1 33,0 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 34,4 35,8 35,5 38,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 78,3 98,7 107,3 71,8 93,4 93,2 92,7 95,2 79,2 80,1 82,1 87,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 93,1 93,2 94,2 98,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 58 661 62 097 64 330 66 743 56 285 58 873 61 096 62 753 69 568 72 361 74 628 76 503 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 49 056 51 412 52 457 54 021
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,0 13,1 18,2 15,3 5,8 6,5 7,8 9,1 7,4 8,2 8,2 11,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 4,8 6,9 9,0 10,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,9 47,2 33,2 6,7 12,3 12,0 11,2 11,5 12,4 14,3 14,8 16,4 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 12,3 13,1 14,4 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 20,8 32,0 31,1 77,6 19,9 21,8 24,1 23,2 36,6 32,3 27,4 25,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 19,5 20,4 17,5 28,7

Kontakt