KOSTRA nøkkeltall

Tysnes - 4616 (Vestland)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysnes Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 0 137 133 144 159 108 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . . . 100
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,71 0,98 0,92 0,99 0,99 0,65 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,48
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 100,0 98,0 96,7 98,0 98,3 96,0 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 94,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 0 526 160 172 166 156 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 . . . . 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 96 96 91 89 84 86 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 90
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 8 7 15 9 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 4 0 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 . . . . 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 98 97 94 97 98 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 . . . . 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 2 0 8 1 1 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 4

Kontakt