KOSTRA nøkkeltall

Tysnes - 4616 (Vestland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysnes Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 729 1 922 1 881 2 141 2 137 1 896 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 305
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 468 1 609 1 544 1 747 1 696 1 480 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 1 083
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 262 313 337 394 442 417 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 222
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 525 1 497 1 426 1 614 1 575 1 314 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 951
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 68 66 57 87 54 60 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 57
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 457 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 895
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,20 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,10 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,23
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,10 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 2 37 48 55 47 94 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 314
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 4 321 281 244 174 280 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 647

Kontakt