KOSTRA nøkkeltall

Tysnes - 1223 (Hordaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 68 70 76 63 63 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 25 27 22 22 25 25 27 27 25 31 33 35 36 34 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 81 79 86 87 87 64 60 62 62 66 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 45 46 47 48 48 45 46 47 48 48 45 46 47 48 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 385 6 882 91 223 426 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 548 608 441 667 780 548 608 441 667 780 548 608 441 667 780
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 0 33 0 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 0 0 29 26 26 25 27 22 24 23 17 26 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 35 31 32 29 26 35 31 32 29 26 35 31 32 29 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 28 30 22 25 51 11 12 7 3 12 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 373 308 316 325 320 373 308 316 325 320 373 308 316 325 320
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 1,4 : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,9 15,8 10,2 7,4 10,1 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9

Kontakt