4407_0914
4407_0914
kostra
2019-04-21T20:53:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tvedestrand, faktaark Plan, byggesak og miljø Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 6 2 7 192 170 178 164 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 120 156 106 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 17 60 39 42 50 45 48 43 46 45 48 43 46 31 26 62 17
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 328 184 249 160 9 980 8 506 9 080 7 634 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 7 346 4 950 5 632 5 340
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 38 .. 97 0 5 088 0 3 168 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 1 614 0 3 728
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 20 13 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 32 88 .. 36 34 45 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 28 30 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 28 66 42 63 19 31 21 23 19 22 18 20 19 22 18 20 34 41 26 31
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. 0 0 14 124 82 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 4 64 24
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 11 1 2 .. 532 271 572 446 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 254 170 392 158
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 95 97 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 98 88 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 49 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 .. 83 93 73 74 84 86 86 81 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 32 48 .. .. 2 410 2 068 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 424 1 590 0 0

Kontakt