4407_0914
4407_0914
kostra
2019-06-27T03:22:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tvedestrand, faktaark Plan, byggesak og miljø Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 6 2 7 192 170 178 172 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 120 156 106 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 17 60 39 42 50 45 48 43 46 45 48 43 46 31 26 62 17
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 328 184 249 160 9 980 8 506 9 080 7 634 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 7 346 4 950 5 632 5 826
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 38 .. 97 0 5 088 0 3 168 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 1 614 0 3 950
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 20 13 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 32 88 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 28 30 33
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 14 124 82 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 4 64 24
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 26 33 19 5 136 143 166 218 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 188 160 372 92
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 95 97 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 98 88 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 49 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 .. 83 93 73 76 84 86 86 82 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 32 48 .. .. 2 410 2 068 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 424 1 590 0 0

Kontakt