4411_0914
4411_0914
kostra
2019-06-27T03:15:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Tvedestrand, faktaark Kommunal vannforsyning Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 96 96 96 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 870 2 870 2 870 2 870 3 121 2 992 3 183 3 521 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 125 3 152 3 389 3 550
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,27 0,35 .. 0,39 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,63 0,67 0,70 0,66 0,64 0,72 0,58 0,52 0,67
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 100,0 100,0 99,7 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 20,0 20,0 10,0 22,0 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 30,9 32,7 31,6 32,7

Kontakt