4401_0914
4401_0914
kostra
2019-06-27T03:19:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Tvedestrand, faktaark Helse- og omsorgstjenester Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 25 637 26 121 28 201 31 949 25 078 26 382 27 575 29 372 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 22 555 23 781 25 456 27 645
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 286,3 292,4 313,6 365,2 341,6 344,8 335,2 337,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 285,7 291,9 304,0 311,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 35,2 34,5 33,4 35,9 33,5 34,1 34,0 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 29,7 28,8 29,0 29,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 83,1 87,1 88,3 85,1 71,6 72,6 74,8 75,2 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 79,5 79,9 79,7 78,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,33 0,38 0,40 0,45 0,59 0,59 0,56 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,48 0,48 0,49 0,51
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 44,1 37,4 35,3 39,1 34,5 34,5 33,9 32,8 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 33,7 32,6 32,4 32,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 47,6 51,6 51,7 52,9 43,8 44,5 44,9 29,6 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 51,7 54,1 54,4 54,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 9,5 9,3 12,9 11,7 12,3 16,1 11,5 11,1 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 13,0 13,0 13,4 11,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 79,9 80,9 86,1 86,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,7 89,7 90,4 90,4
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 317 3 655 3 629 3 489 3 024 3 254 3 369 3 613 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 031 3 188 3 134 4 236
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,5 2,4 2,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,36 0,36 0,29 0,33 0,43 0,34 0,45 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,51 0,49 0,44 0,57
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 2,12 1,76 1,69 2,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,49 0,44 0,54 0,47
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,3 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,1 4,4 4,3 4,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,3 11,7 11,7 12,2 10,3 10,5 10,4 10,6 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,3 10,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,1 11,7 11,7 13,7 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,8 8,9 9,1 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,9 52,1 53,3 54,6 36,7 40,8 42,3 49,4 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 33,6 37,6 40,4 41,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 122,0 103,8 96,1 93,9 93,7 92,1 92,7 93,5 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 107,2 101,9 100,4 102,1
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt