4398_0914
4398_0914
kostra
2019-06-25T04:40:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Tvedestrand, faktaark Eiendomsforvaltning Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,2 7,1 6,6 7,1 7,4 7,6 7,5 7,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 218 148 158 194 226 247 255 297 242 258 271 278 246 259 279 288 235 196 294 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,18 4,17 4,13 4,03 4,72 4,81 4,80 4,82 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 7,00 6,98 7,07 5,10
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 203 220 173 133 94 96 103 105 86 94 100 99 93 101 109 109 64 69 81 96
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 427 501 516 587 483 502 522 551 482 515 517 562 481 525 540 581 360 374 356 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 279 189 185 219 162 163 165 178 144 152 157 161 143 150 156 159 89 100 96 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 101 113 111 130 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 75 72 80 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt