KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 4213 (Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 249 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 278
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 946 953 1 037 1 069 982 1 023 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 1 016
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 304 200 176 313 285 283 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 262
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 066 892 928 1 045 971 913 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 845
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 122 -14 -44 59 30 51 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 59
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 944 905 972 986 940 862 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 785
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,72 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,26 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,23
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,46 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,42
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 2 49 44 67 40 159 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 248
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 12 150 151 126 137 353 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 706

Kontakt