4394_0914
4394_0914
kostra
2019-04-21T10:54:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Tvedestrand, faktaark Barnevern Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 401 6 792 7 799 8 362 7 109 7 756 8 104 8 385 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 021 6 261 8 205 8 282
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 6,8 6,5 3,8 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,3 5,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,4 6,1 6,7 4,5 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,4 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 10,0 8,2 6,9 6,5 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 26 374 21 451 26 079 29 312 37 435 37 843 42 960 43 644 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 36 160 32 212 36 710 37 918
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 10 917 6 742 14 671 26 658 31 650 31 730 33 750 32 703 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 25 169 31 647 35 315 37 549
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 219 714 206 094 222 063 247 464 381 307 390 457 385 435 407 259 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 302 779 327 562 411 222 391 930
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 31,5 27,5 24,0 20,6 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,3 24,3 22,4 21,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 82 93 97 98 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 75 87 90 94

Kontakt