KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Videregående opplæring

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr . . . . 224 499 164 950 168 567 176 036 186 706 181 033 162 754 166 949 174 164 184 197 178 138 198 279 204 436 215 844 233 494 229 995
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 36,2 52,4 51,6 51,0 50,5 46,7 33,3 32,6 32,0 31,6 28,9 42,5 41,7 41,4 40,2 38,2
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr . . . . 94 395 76 944 77 108 79 346 83 396 82 233 76 329 76 619 78 848 82 790 81 542 83 925 82 720 87 419 93 096 93 207
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent . . . . 91,8 92,0 92,3 92,9 93,4 94,3 91,8 92,1 92,7 93,2 94,1 89,5 89,2 90,1 92,0 92,9
Elever per skole (antall) antall . . . . 339 441 441 441 459 465 450 447 446 465 473 386 372 351 389 381
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent . . . . .. 74,0 75,5 76,0 .. .. 74,3 75,8 76,1 .. .. 66,7 67,8 69,4 .. ..
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)1 prosent . . . . 56,6 50,8 50,5 50,9 52,0 52,3 49,1 48,7 49,0 50,1 50,2 56,7 55,8 56,3 57,3 57,8
Elever per lærerårsverk (antall) antall . . . . 6,6 8,6 8,7 8,6 8,4 8,4 8,8 8,9 8,8 8,6 8,6 7,3 7,3 7,1 7,0 6,9
Elever (antall) antall . . . . 8 538 180 571 179 314 179 528 176 905 177 749 199 998 198 282 198 779 196 594 198 301 19 369 18 868 18 574 18 004 17 681
Lærlinger (antall) antall . . . . 2 679 37 062 39 108 40 933 42 803 42 360 39 289 41 348 43 176 45 216 44 740 4 820 5 098 5 255 5 424 5 433
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Kontakt