KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 11 417 4 884 5 145 5 357 5 604 6 624 4 695 4 891 5 089 5 391 6 390 9 460 9 772 9 856 10 579 11 068
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 1 934 1 917 1 872 2 468 3 009 2 582 1 715 1 634 2 153 2 622 2 368 2 279 2 692 3 046 2 990 2 387
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr . . . . 226 183 178 769 194 535 195 320 207 665 239 569 184 639 194 538 195 326 207 665 239 570 181 344 184 012 184 186 193 419 207 077
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent . . . . 14,4 51,6 43,1 42,9 42,8 34,0 53,0 43,1 42,9 42,8 34,0 48,3 18,4 18,0 17,8 11,8
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger (kr) kr . . . . 3 826 1 818 1 842 1 956 1 979 2 411 1 917 1 946 2 051 2 115 2 653 2 775 3 039 3 115 3 141 3 601
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr . . . . 1 430 443 456 501 537 653 387 398 437 468 568 1 750 1 836 1 820 1 998 2 034
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall . . . . 53 345 66 638 71 255 73 311 75 730 50 975 106 300 113 037 116 563 119 688 76 599 54 034 54 352 56 108 58 143 44 841
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent . . . . 16,5 25,0 24,1 22,9 22,0 22,3 13,8 13,3 12,7 12,2 13,0 27,7 27,2 25,5 24,3 27,1
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall . . . . 29 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 25 25 24 23 24
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent . . . . 34,5 42,2 40,8 42,5 39,9 33,6 42,2 40,8 42,5 39,9 33,6 51,6 51,1 53,4 49,6 29,9
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.