KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 4,6 5,0 4,3 3,8 2,6 5,7 4,4 4,3 4,4 3,5 4,9 4,3 4,1 5,0 0,5 7,1
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 0,0 2,0 1,5 1,6 2,1 0,0 1,6 1,9 1,7 1,9 0,0 0,8 0,7 0,5 0,8 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 12,9 15,3 15,9 17,4 19,1 19,7 7,5 7,1 6,7 8,3 9,3 14,9 15,3 18,7 17,9 17,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 17,7 19,3 18,6 21,0 26,7 27,4 20,4 16,2 20,1 22,5 24,1 1,1 1,5 -4,3 13,7 11,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 66,7 76,4 78,8 81,7 82,9 78,5 79,0 78,0 79,9 81,4 80,4 55,8 57,3 64,2 69,4 61,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . . . 22 040 12 655 12 863 13 033 13 438 14 555 18 680 19 228 19 630 20 305 21 822 19 216 19 612 19 714 20 124 22 219
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 8,9 11,2 11,6 12,6 12,3 13,0 9,9 10,7 11,9 11,5 11,7 7,1 7,7 9,2 9,3 13,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 10,0 18,7 18,4 20,1 22,3 18,3 17,5 16,9 18,4 21,0 18,1 14,4 15,5 18,6 15,5 12,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . . . 50,7 49,7 48,9 55,1 64,8 63,9 61,1 58,0 71,8 71,9 61,1 50,4 49,8 48,3 49,8 59,8

Kontakt