KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk . . . . 6,0 254,0 241,6 247,8 205,2 317,0 265,0 253,4 263,2 205,2 317,0 45,2 33,8 35,2 30,2 43,0
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall . . . . 365 8 766 9 856 9 614 7 430 8 236 8 766 9 856 9 614 7 430 8 236 944 852 1 142 1 060 1 256
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall . . . . .. 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 1 129 1 068 802 560 577
Arkeologiske registreringer (antall) antall . . . . .. 983 1 073 904 942 188 1 013 1 103 929 968 224 103 97 110 129 48
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent . . . . .. 41,8 41,6 40,4 39,1 43,7 40,3 40,4 39,5 38,9 41,8 30,7 35,7 26,0 19,0 25,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall . . . . 5 82 38 46 22 106 82 38 46 22 106 0 0 2 4 10
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent) prosent . . . . 0,79 0,40 0,41 0,46 0,47 0,50 0,40 0,41 0,45 0,47 0,49 0,25 0,31 0,31 0,40 0,55

Kontakt