KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,40 0,51 0,52 0,57 0,54 0,38 0,33 0,33 0,36 0,33 0,21 0,50 0,51 0,61 0,56 0,37
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 0 0 0 0 0
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 82 72 71 72 70 73 71 70 72 69 72 86 87 85 86 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 18 21 19 22 22 21 21 20 22 22 22 13 13 14 14 16
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 96 91 91 91 93 93 91 91 91 93 94 96 96 96 97 96
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 94,9 93,2 92,0 91,0 92,9 93,1 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 94,9 93,8 94,0 95,2 95,1
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 8 7 5 4 4 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 95 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 100 105 136 118 85
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 165 134 131 119 118 107 133 134 110 121 108 161 163 161 145 148

Kontakt