KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 6,3 8,2 8,1 8,4 8,1 8,0 5,4 5,3 5,5 5,3 5,1 7,1 7,1 7,4 7,1 6,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 37 46 44 45 42 40 40 38 39 36 35 55 48 60 53 44
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 1,27 0,96 0,98 0,98 0,98 1,01 0,91 0,93 0,93 0,92 0,94 1,28 1,26 1,18 1,34 1,28
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 135 106 102 105 105 115 107 103 105 106 114 105 119 132 104 120
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 474 513 518 553 567 526 516 523 554 529 575 525 545 612 552 496
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 163 134 151 164 163 156 135 151 163 162 156 164 167 177 153 159
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 95 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 100 105 136 118 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt