4389_5400
4389_5400
kostra
2021-11-28T19:42:00.000Z
no
kostra Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

KOSTRA nøkkeltall

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: