KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,9 1,3 8,9 -0,6 -2,0 2,9 2,6 5,6 0,6 1,8 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 11,0 10,2 9,3 11,2 4,0 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,2 0,1 2,5 0,0 0,0 2,1 2,0 2,0 1,0 0,0 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 2,8 2,1 2,5 1,6 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 25,5 35,2 39,6 36,1 .. 20,9 20,8 24,9 25,3 20,3 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 52,0 53,4 53,9 63,1 31,0 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 48,1 27,6 17,8 20,5 .. 29,9 29,2 32,9 37,9 41,1 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 -11,6 -14,5 -13,8 -32,2 12,2 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 96,2 92,9 83,9 80,6 .. 80,1 82,0 87,1 94,1 97,0 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 61,6 66,7 67,2 63,7 73,4 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 104 783 104 229 102 831 111 400 118 706 72 361 74 628 76 503 75 862 69 119 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 68 787 70 853 73 165 76 041 114 873 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,0 11,3 18,1 16,9 .. 10,2 9,9 13,3 13,0 10,3 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 32,7 34,9 39,5 47,7 19,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,8 2,2 1,6 4,3 4,7 14,3 14,8 16,4 19,6 9,9 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 12,8 22,3 19,6 18,4 6,7 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 100,0 90,4 20,6 56,4 92,8 35,8 31,3 28,4 33,9 33,7 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 60,6 56,0 64,5 63,5 52,8 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0

Kontakt