4471_1835
4471_1835
kostra
2019-05-21T21:24:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Træna, faktaark Regnskap Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,2 6,9 1,3 . 2,0 2,9 2,6 5,1 3,4 3,7 3,0 3,4 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,6 3,3 2,3 2,4
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,3 0,2 0,1 . 1,9 2,1 2,0 2,2 2,0 1,9 1,5 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 2,0 1,5 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,2 25,5 35,2 . 19,6 20,9 20,5 25,1 27,3 29,6 27,4 29,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 13,8 15,8 17,8 18,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,4 46,9 26,3 . 26,6 29,5 29,1 32,6 20,9 28,5 28,2 26,0 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 36,6 39,3 41,8 44,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 100,5 96,2 92,9 . 79,2 80,1 82,1 87,8 79,2 83,7 84,2 89,0 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 95,9 97,1 100,6 105,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 97 826 104 783 104 229 . 69 568 72 361 74 628 76 900 69 891 72 632 75 148 77 412 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 53 956 56 396 57 946 59 680
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,2 10,0 9,4 . 7,4 8,2 8,2 11,1 8,5 10,3 12,0 13,7 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 5,1 6,2 6,8 8,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,3 0,8 2,2 . 12,4 14,3 14,8 15,6 14,2 15,1 13,1 14,3 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 13,3 14,4 13,5 14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent -435,3 100,0 90,4 . 36,6 32,3 27,4 25,8 38,1 26,6 33,7 25,2 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 23,4 23,2 22,5 14,3

Kontakt