4411_1835
4411_1835
kostra
2019-05-24T21:34:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Træna, faktaark Kommunal vannforsyning Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 72 100 84 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 104 97 97 98 104 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 6 126 7 329 6 658 .. 4 062 4 123 4 119 3 776 4 058 4 232 4 252 3 778 3 317 3 362 3 453 3 252 3 314 3 359 3 449 3 248 3 619 3 722 3 629 2 852
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,10 0,10 0,05 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,60 0,67 0,70 0,66 0,61 0,60 0,56 0,46 0,42
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 97,8 98,3 99,2 98,3 98,2 95,4 92,2 98,9 98,2
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 1,0 1,0 1,0 1,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,6 30,1 30,9 30,3 29,9 23,9 26,6 27,1 27,8

Kontakt