4474_1835
4474_1835
kostra
2019-05-24T15:41:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Træna, faktaark Husholdningsavfall Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 040 3 100 3 151 .. 3 050 3 065 3 121 2 940 3 117 3 187 3 240 3 006 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 942 2 995 3 119 3 057
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 45,4 39,3 34,2 37,4 34,5 34,5 36,2 40,4 33,5 31,5 35,1 35,5 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 40,4 40,2 42,4 39,4
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 476,2 479,0 470,2 .. 457,4 452,6 442,4 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 446,9 402,5 383,1 ..

Kontakt