4401_1835
4401_1835
kostra
2019-05-26T23:46:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Træna, faktaark Helse- og omsorgstjenester Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 43 067 47 671 47 379 .. 37 828 39 274 40 895 43 362 41 318 44 086 45 551 47 854 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 27 878 29 563 31 100 33 289
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 531,5 504,4 582,8 499,1 477,0 485,3 494,1 491,0 535,1 527,9 544,6 534,2 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 379,4 380,4 398,3 391,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 32,4 28,2 30,4 .. 34,5 34,3 34,2 34,5 34,1 35,3 34,7 35,9 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,1 33,1 34,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 62,7 73,1 72,5 73,0 71,3 73,4 73,1 72,5 70,5 71,8 72,4 72,0 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,7 74,7 74,6 75,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,76 0,76 0,81 .. 0,59 0,62 0,61 .. 0,60 0,59 0,61 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,57 0,57 0,60 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 33,3 36,0 42,9 .. 36,8 35,9 35,9 .. 39,2 39,2 38,3 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,8 34,3 33,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 31,6 .. .. .. 35,6 35,9 35,8 .. 39,3 39,3 39,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 46,5 47,1 47,8 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 33,3 32,0 23,8 .. 17,9 18,4 17,3 .. 17,0 18,1 16,9 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 14,5 14,0 13,5 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 91,7 100,0 91,7 91,7 89,3 90,3 91,3 94,5 88,7 90,4 92,5 89,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,4 86,7 87,8 87,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 317 3 241 5 851 : 3 005 3 128 3 245 : 3 448 3 686 3 739 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 198 3 408 3 538 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,31 0,42 .. .. 0,38 0,39 0,39 .. 0,43 0,41 0,42 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,45 0,46 0,45 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,39 0,39 0,41 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,1 10,6 9,9 .. 5,8 6,1 6,1 6,1 6,2 6,4 6,4 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,1 5,4 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 20,9 21,5 22,0 21,9 16,2 16,5 16,5 16,2 18,4 18,1 18,9 18,4 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 13,0 13,0 13,4 13,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,3 6,5 8,8 17,5 11,1 11,5 11,6 12,1 12,6 13,0 13,2 13,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 10,8 11,1 11,6 11,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 66,8 24,1 19,3 63,6 43,9 40,6 41,4 45,6 47,3 49,2 47,2 45,2 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 46,6 50,8 52,1 52,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 28,6 100,0 33,3 75,0 92,3 94,5 95,3 92,1 86,4 90,5 87,9 94,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 87,3 88,5 91,6 92,9
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt