KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 47 671 47 379 47 943 53 618 56 649 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 42 560 43 974 46 633 49 755 53 739 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 472,3 523,6 489,0 471,3 469,2 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 460,8 471,7 479,0 477,2 498,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,2 30,4 33,1 30,7 30,2 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 29,2 29,3 29,8 31,0 28,6 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,9 75,8 76,5 81,2 83,0 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,2 76,8 78,3 79,3 75,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,71 0,72 0,57 0,47 0,52 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,68 0,72 0,74 0,69 0,59 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 36,0 42,9 38,1 40,0 36,4 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 34,2 33,1 34,2 32,4 28,6 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent .. .. 27,3 32,0 34,8 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 39,3 38,4 23,9 39,6 27,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 32,0 23,8 38,1 30,0 40,9 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 21,3 16,3 15,3 15,9 24,1 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 91,7 91,7 92,3 92,3 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 97,7 98,3 99,1 98,1 96,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 241 5 851 6 484 5 151 4 496 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 4 451 4 680 5 070 5 037 3 985 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,42 .. 0,42 0,42 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,52 0,70 0,72 0,61 0,27 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,6 9,9 10,4 9,9 9,3 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 5,6 5,7 6,0 6,6 8,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 21,5 22,0 21,9 23,0 22,6 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 20,0 20,3 19,5 19,3 18,4 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,5 8,8 17,5 13,8 13,6 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 12,9 13,4 13,5 13,2 17,3 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 23,6 19,2 63,6 69,8 14,9 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 55,0 56,7 56,1 53,5 39,2 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 100,0 33,3 75,0 50,0 50,0 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 93,1 94,5 91,9 118,9 69,7 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6

Kontakt