KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 23,8 0,0 0,0 0,0 22,8 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 54,2 57,5 58,3 78,8 70,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 98,2 232,9 236,8 217,8 0,0 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 170,1 142,2 175,6 149,1 166,6 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 12,5 0,0 0,0 0,0 13,2 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 5,4 5,1 4,7 3,2 4,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 14,1 16,4 11,3 12,5 0,0 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 9,8 10,1 10,2 9,7 7,5 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : : : 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 66,4 77,4 70,0 75,3 71,4 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : : : : : 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 71,8 67,5 73,1 72,9 58,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,3 19,0 11,2 17,4 8,4 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 12,6 12,2 12,4 12,1 6,9 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : : : : : 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 40,7 42,0 41,4 42,4 46,9 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,4 21,1 21,6 .. 18,5 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 20,9 20,5 20,7 21,4 18,3 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 173 092,3 190 388,9 191 423,1 .. 273 894,7 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 216 578,5 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt