4398_1835
4398_1835
kostra
2019-05-21T21:26:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Træna, faktaark Eiendomsforvaltning Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,2 12,4 12,9 . 8,9 9,0 9,1 9,3 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 8,3 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 280 292 77 . 206 242 279 288 218 269 351 338 242 258 271 295 246 259 279 303 236 485 294 209
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,94 9,82 10,06 . 8,05 8,14 8,42 8,50 9,67 9,53 9,76 9,63 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 6,36 5,91 6,48 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 371 340 278 . 82 92 89 95 86 76 70 76 86 94 100 100 93 101 109 110 71 101 88 95
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 311 469 593 . 517 534 537 571 498 536 533 580 482 515 517 562 481 525 540 580 418 527 488 567
Herav utgifter til renhold (kr) kr 17 186 191 . 151 160 168 178 141 156 162 162 144 152 157 161 143 150 156 159 102 135 124 134
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 177 128 164 . 130 137 133 144 115 123 121 140 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 149
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt