4397_1835
4397_1835
kostra
2019-05-24T21:32:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Træna, faktaark Brann og ulykkesvern Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 046 1 422 2 018 .. 1 621 1 922 1 881 2 119 1 769 2 002 2 061 2 255 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 220 1 346 1 429 1 531
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 835 1 247 1 700 .. 1 340 1 609 1 544 1 724 1 478 1 696 1 690 1 815 831 897 929 978 804 861 897 937 995 1 107 1 149 1 249
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 211 174 317 .. 281 313 337 395 291 305 372 440 211 222 224 249 198 207 209 231 225 239 280 282
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 839 1 129 1 714 .. 1 222 1 497 1 426 1 614 1 349 1 515 1 545 1 725 762 807 822 887 740 778 794 847 890 987 1 022 1 117
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 4 -30 106 .. 58 66 57 93 35 21 62 92 60 60 57 74 60 59 56 72 63 67 94 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 835 1 159 1 608 .. 1 164 1 431 1 370 1 520 1 314 1 494 1 483 1 634 702 747 765 814 680 718 738 776 828 921 928 1 033
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,43 0,45 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,74 0,66 0,66 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,26 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,43 0,45 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,45 0,37 0,40 0,41
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 2 0 20 37 48 53 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 51 111 173 197
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 11 10 11 0 348 321 281 191 486 441 428 271 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 870 803 659 425

Kontakt