4396_1835
4396_1835
kostra
2019-05-24T15:53:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Træna, faktaark Bolig Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 13 14 14 14 1 660 1 744 1 847 1 742 2 707 2 900 2 922 2 572 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 6 634 6 787 6 983 6 677
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 30 31 31 31 33 35 33 36 39 39 35 21 21 21 21 21 21 21 21 27 28 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 54 71 86 93 57 58 56 59 43 44 48 46 52 52 52 53 48 48 48 48 52 54 52 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 36 0 438 .. 2 019 3 109 3 584 3 362 1 712 1 836 2 411 2 147 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 815 1 389 1 455 1 160
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 77 14 429 11 214 .. 11 686 12 483 13 028 12 634 9 165 9 225 8 273 10 296 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 5 875 5 793 8 277 7 801
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 60 22 24 23 19 32 28 34 31 30 30 29 30 33 34 33 33 26 29 23 22
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 0 11 12 7 9 3 6 11 13 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 124 147 138 119
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 8,4 : : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 13,7 14,1 10,2 8,7 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 19,3 18,7 14,6 12,4

Kontakt