KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 14 14 14 14 14 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 615 588 528 468 152 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 31 31 32 32 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 35 33 30 31 42 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 86 93 93 93 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 43 46 49 52 57 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 0 438 851 .. 0 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 2 492 3 045 3 325 1 672 911 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 429 11 214 51 929 .. 15 286 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 13 108 15 095 17 803 16 031 10 449 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 60 0 0 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 34 34 27 14 18 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 2 1 1 0 0 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 12,5 9,5 8,7 9,9 4,4 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt