4394_1835
4394_1835
kostra
2019-05-26T05:39:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Træna, faktaark Barnevern Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 556 7 092 9 129 .. 6 395 6 725 6 621 6 998 10 106 11 420 13 229 13 044 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 7 241 7 862 8 968 9 180
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,8 7,7 : : 4,3 4,7 4,6 4,5 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,4 5,4 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,7 6,6 : : 4,8 4,7 4,7 4,9 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,5 5,6 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 8,5 4,6 2,4 : 4,6 4,4 4,5 4,5 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 688 76 500 1 000 : 44 413 49 193 48 096 56 102 61 340 64 030 62 674 65 052 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 56 089 55 418 53 532 60 042
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 4 400 33 500 66 500 : 26 214 27 147 33 679 20 548 44 865 47 702 33 141 40 897 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 36 108 39 515 36 273 40 347
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 261 000 61 500 995 000 : 279 518 329 736 349 162 423 684 346 740 359 390 456 683 438 741 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 313 854 328 648 349 893 375 805
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,9 11,4 : : 16,3 14,9 15,8 17,2 16,3 15,3 15,9 16,1 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 18,2 16,9 18,2 17,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 55 83 : : 73 85 86 85 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 73 75 81 76

Kontakt