KOSTRA nøkkeltall

Torsken - 1928 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Torsken Kostragruppe 04 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 8,0 20,7 8,7 8,4 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 620 -390 418 419 389 136 92 152 202 272 218 269 351 329 343 218 269 351 329 343 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,73 10,64 10,39 10,52 9,97 8,02 8,43 8,25 8,55 8,43 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 96 57 55 88 237 114 100 108 115 102 86 76 70 75 85 86 76 70 75 85 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 543 558 611 654 767 437 445 487 543 595 498 536 533 567 617 498 536 533 567 617 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608
Herav utgifter til renhold (kr) kr 203 246 241 250 299 153 140 145 167 212 141 156 162 161 176 141 156 162 161 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 140 151 183 218 242 103 104 121 140 132 115 123 121 137 155 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt