KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 120 128 124 139 144 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 107 111 115 131 134 107 111 115 131 134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,61 0,64 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 93,4 94,8 92,1 92,6 97,7 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 162 164 156 158 156 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 155 154 149 173 160 155 154 149 173 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 77 77 77 76 75 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 86 85 86 86 87 86 85 86 86 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 16 15 16 17 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 7 8 7 9 8 7 8 7 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 5 5 5 5 6 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 5 5 2 3 5 5 5 2 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 93 94 93 93 97 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 96 96 96 97 96 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 6 5 7 6 7 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5

Kontakt