KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 897 881 842 942 999 1 063 1 090 1 173 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 819 847 834 923
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 711 675 666 746 791 857 882 952 831 897 929 993 804 861 897 950 646 659 664 744
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 186 206 176 196 209 207 207 221 211 222 224 248 198 207 209 230 173 188 171 179
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 650 653 625 703 708 742 746 806 762 807 822 889 740 778 794 849 621 642 642 715
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 87 84 52 74 64 54 49 62 60 60 57 71 60 59 56 69 66 71 50 67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 564 568 573 629 643 688 697 743 702 747 765 818 680 718 738 780 554 571 591 648
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,87 0,87 0,85 0,82 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 1,09 1,16 0,71
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,24 0,25 0,24 0,23 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,18 0,20 0,36 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,62 0,61 0,59 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,52 0,89 0,80 0,52
Antall bygningsbranner (antall) antall 25 35 30 32 910 993 1 083 1 187 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 110 173 149 138
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 75 28 28 5 5 493 4 098 3 680 3 255 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 531 389 316 203

Kontakt