4396_0704
4396_0704
kostra
2019-09-16T00:59:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Tønsberg, faktaark Bolig Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 1 061 1 084 1 087 1 086 36 532 37 113 37 648 37 531 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 5 276 5 419 5 445 5 572
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 25 25 24 24 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 40 41 42 42 51 53 52 52 52 52 52 53 48 48 48 48 57 55 55 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 779 1 040 2 163 1 346 1 225 1 603 1 527 1 565 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 953 1 139 1 649 1 292
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 900 5 781 6 197 6 616 7 642 9 385 9 857 10 191 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 8 628 11 069 11 356 11 041
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 22 40 35 20 31 35 32 35 30 30 29 29 33 34 33 32 21 22 19 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 70 88 62 59 1 516 1 459 1 304 1 497 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 282 292 243 235
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,4 0,8 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 23,3 22,8 20,5 19,3 21,2 20,8 17,9 16,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 22,0 21,3 18,3 16,9

Kontakt