KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 1 061 1 084 1 087 1 086 1 093 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 25 25 24 24 23 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 40 41 42 42 43 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 55 55 54 55 57 55 55 54 55 57 55 55 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 779 1 040 2 163 1 346 860 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 953 1 139 1 649 1 292 912 953 1 139 1 649 1 292 912 953 1 139 1 649 1 292 912
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 900 5 781 6 197 6 616 6 955 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 22 40 35 20 30 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 21 22 19 23 25 21 22 19 23 25 21 22 19 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 70 88 62 59 87 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 282 292 243 235 222 282 292 243 235 222 282 292 243 235 222
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,4 0,8 0,7 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 23,3 22,8 20,5 19,3 18,6 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3

Kontakt