4393_0704
4393_0704
kostra
2019-06-27T03:26:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Tønsberg, faktaark Barnehager Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 79,6 83,3 86,5 85,5 82,3 83,3 83,6 84,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,4 81,5 82,4 83,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,3 92,4 93,5 93,6 91,5 92,0 92,1 92,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,8 90,3 90,9 91,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,0 97,9 97,9 98,4 97,2 97,4 97,4 97,3 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,0 95,8 96,3 96,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 63,2 63,4 62,8 61,6 40,6 40,2 40,2 40,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 51,2 50,8 50,4 49,8
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,0 6,1 6,1 5,8 6,2 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,0 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 42,1 44,2 46,1 .. 38,0 38,8 40,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,1 41,8 45,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 4,1 5,8 3,3 4,6 4,9 5,0 3,7 3,8 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 5,5 3,7 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 54 55 58 65 59 62 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 57 59 60 65
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 77,1 79,2 82,1 86,3 78,1 79,3 80,7 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 70,3 71,9 75,4 77,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,8 14,6 14,9 14,8 16,0 15,7 15,4 15,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,6 14,4 13,9 14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 121 346 127 504 137 210 149 704 130 067 136 470 142 507 151 141 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 127 208 133 657 140 073 150 137
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 45 45 47 52 46 48 49 53 48 50 51 55 48 50 52 55 47 48 49 53
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.