4407_0826
4407_0826
kostra
2019-08-22T03:06:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tinn, faktaark Plan, byggesak og miljø Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 3 2 0 87 88 96 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 76 77 65 61
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 26 11 10 15 24 19 19 26 24 19 19 26 7 8 12 9
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 200 224 189 249 3 530 3 186 3 019 3 104 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 3 764 3 634 3 430 3 735
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 163 132 76 .. 2 120 1 711 878 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 025 2 051 1 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 14 11 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 17 27 20 .. 33 36 39 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 5 9 10 15 14 12 15 18 18 18 18 18 17 18 18 18 20 16 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 20 6 0 .. 37 45 13 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 49 37 46
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 44 47 34 35 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 13 38 48 34
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 86 90 .. 94 96 95 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 92 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 25 50 50 .. 46 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 48 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 55 .. .. .. 75 68 -9 76 84 86 86 81 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 1 2 .. .. 755 642 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 535 589 0 ..

Kontakt