KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 932 3 932 3 562 3 562 . 2 781 2 788 2 831 2 847 2 876 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 618 2 674 2 558 2 641 .
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 41,1 42,6 45,0 44,5 . 33,7 35,6 38,4 39,7 37,3 38,0 39,0 40,0 40,8 41,6 38,1 39,0 39,8 40,7 41,2 39,8 38,1 36,5 36,0 .
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 123 100 98 . 0 0 99 100 100 100 99 99 99 102 100 99 99 99 102 0 0 100 100 .
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 . 424,4 412,1 426,0 400,9 425,0 448,5 440,6 436,2 444,5 457,0 433,0 425,8 420,4 427,0 436,3 530,2 560,6 528,3 540,5 .

Kontakt