4474_0826
4474_0826
kostra
2019-05-22T23:38:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Tinn, faktaark Husholdningsavfall Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 932 3 932 3 562 3 562 2 781 2 788 2 831 2 847 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 618 2 674 2 558 2 476
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 44,9 41,1 42,6 45,0 33,5 33,7 35,6 41,6 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 37,7 39,8 38,1 38,2
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 123 100 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 446,4 424,4 412,1 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 525,8 530,2 560,6 ..

Kontakt