KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 932 3 932 3 562 3 562 2 781 2 788 2 831 2 847 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 618 2 674 2 558 2 641
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 44,9 41,1 42,6 45,0 33,5 33,7 35,6 38,7 37,8 38,0 39,0 40,0 37,9 38,1 39,0 39,8 37,7 39,8 38,1 36,5
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 123 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 446,4 424,4 412,1 430,1 453,8 448,5 440,9 436,4 438,8 433,0 426,0 420,6 525,8 530,2 560,6 528,3

Kontakt