4401_0826
4401_0826
kostra
2019-05-26T13:55:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Tinn, faktaark Helse- og omsorgstjenester Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 35 757 37 418 39 223 42 189 29 095 31 201 32 643 34 704 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 25 690 26 896 28 102 30 122
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 465,1 479,8 493,8 514,4 371,7 377,6 392,7 397,4 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 332,9 341,3 350,7 349,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 35,9 37,4 38,3 39,1 31,4 32,4 32,3 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,6 34,6 34,2 35,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 72,7 73,4 76,1 75,4 74,6 74,7 75,3 75,8 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 76,4 76,9 77,6 77,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,63 0,71 0,73 .. 0,61 0,60 0,62 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,55 0,57 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 40,7 38,9 38,9 .. 36,1 36,2 36,4 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,2 33,8 33,0 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 31,3 30,3 34,3 .. 45,0 46,2 46,3 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 44,6 44,9 45,1 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,4 16,2 14,2 .. 14,2 8,7 13,2 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 11,4 11,5 11,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 97,3 98,7 98,6 98,6 89,6 86,5 86,8 86,2 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 83,0 83,1 84,6 85,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 783 4 119 4 201 : 3 569 3 867 4 049 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 237 3 372 3 547 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,0 3,1 3,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,31 0,32 0,34 .. 0,49 0,94 0,54 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,66 0,70 0,52 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,34 0,00 0,95 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,60 0,58 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,9 6,7 6,8 6,8 5,0 5,4 5,1 5,2 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,3 10,2 10,8 11,2 11,7 12,3 12,9 13,0 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 11,5 11,5 11,7 12,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 12,0 13,7 13,8 10,0 10,5 11,0 11,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 9,4 9,2 9,6 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 52,2 42,9 45,8 49,2 40,7 44,2 42,2 47,1 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 39,4 38,7 47,6 46,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 110,5 120,9 78,1 97,0 84,8 89,1 88,4 81,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 101,8 96,4 91,7 97,8
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt