4400_0826
4400_0826
kostra
2019-08-21T07:48:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Tinn, faktaark Grunnskole Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 64,9 58,9 74,4 47,1 57,2 53,8 59,3 61,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,4 35,8 42,6 36,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 234,4 213,4 269,4 270,6 147,0 150,2 155,0 160,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 134,9 141,6 154,8 155,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,2 6,1 5,3 3,6 4,1 5,0 5,0 4,6 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 6,3 6,2 6,2 6,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,0 7,8 7,4 7,9 9,5 9,2 9,0 8,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,4 8,0 8,1 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 64,9 68,4 63,3 60,0 66,1 67,3 69,1 69,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,4 68,7 70,8 70,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 58,9 58,4 53,3 58,2 66,3 64,8 67,5 66,7 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,0 63,2 65,8 65,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,7 14,8 13,7 13,3 14,1 14,0 14,0 13,9 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,5 16,2 16,6 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,7 40,7 42,2 39,5 39,7 40,2 40,0 40,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 39,7 40,3 40,7 40,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,3 21,5 21,0 21,5 24,5 23,9 23,4 23,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,2 22,1 21,7 21,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 133 458,6 138 272,5 137 161,3 147 130,0 122 679,1 125 804,3 129 113,1 134 182,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt