4397_0826
4397_0826
kostra
2019-09-17T19:49:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Tinn, faktaark Brann og ulykkesvern Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 381 2 394 2 593 2 941 1 304 1 460 1 434 1 522 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 272 1 328 1 395 1 543
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 744 1 754 1 906 2 173 1 078 1 195 1 163 1 227 831 897 929 993 804 861 897 950 983 1 033 1 098 1 213
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 637 640 688 768 227 265 271 295 211 222 224 248 198 207 209 230 289 295 297 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 157 2 114 2 287 2 614 1 034 1 155 1 116 1 215 762 807 822 889 740 778 794 849 955 1 013 1 020 1 138
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 426 380 408 441 83 113 100 110 60 60 57 71 60 59 56 69 86 90 60 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 732 1 734 1 879 2 172 951 1 042 1 016 1 105 702 747 765 818 680 718 738 780 869 923 961 1 074
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,51 2,04 2,03 2,07 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,96 0,94 0,94 0,96
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,39 0,40 0,40 0,41 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,31 0,31 0,31 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,12 1,64 1,63 1,66 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 5 4 10 110 107 135 135 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 155 127 139 154
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 27 17 17 14 608 563 438 461 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 640 588 469 431

Kontakt