4396_0826
4396_0826
kostra
2019-09-17T19:33:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Tinn, faktaark Bolig Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 165 199 304 256 4 319 4 541 4 849 4 700 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 548 4 591 4 736 4 612
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 28 34 52 44 25 27 28 28 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 74 63 57 58 49 47 44 49 52 52 52 53 48 48 48 48 46 58 56 58
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 432 0 7 47 1 035 923 1 668 3 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 848 999 981 1 107
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 500 2 484 4 457 3 270 5 339 5 960 5 680 6 689 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 7 459 8 200 9 055 8 326
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 25 14 13 0 31 25 23 28 30 30 29 29 33 34 33 32 31 25 26 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 108 73 76 99 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 81 103 37 33
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,5 1,9 1,2 1,6 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,8 17,0 11,8 10,6 16,0 16,0 12,8 11,1 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 27,0 25,6 22,4 20,4

Kontakt