4395_0826
4395_0826
kostra
2019-09-15T19:11:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Tinn, faktaark Befolkningsprofil Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 5 940 5 894 5 856 5 780 169 812 170 705 170 512 170 131 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 172 494 173 307 173 391 173 318
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,4 7,3 5,5 5,7 10,2 10,3 9,8 9,2 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 8,9 9,7 8,7 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,4 12,7 13,5 11,2 8,6 8,7 8,8 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 10,0 9,6 9,9 9,5
Netto innflytting (antall)1 antall 55 -14 6 -45 253 619 -364 -542 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 711 796 300 31
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 12,5 12,1 11,4 11,4 10,3 10,2 10,1 10,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 12,6 12,5 12,4 12,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,1 66,9 64,7 65,4 64,9 64,8 64,4 63,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 66,0 65,7 65,2 64,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 1,5 1,2 1,3 1,7 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,3 1,8 1,5 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 12,8 13,0 13,6 13,4 10,3 10,8 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 12,3 12,9 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,73 1,53 1,56 1,80 1,74 1,65 1,58 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,60 1,73 1,53 1,56
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt