4393_0826
4393_0826
kostra
2019-08-21T05:47:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Tinn, faktaark Barnehager Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 94,6 92,1 95,6 97,2 82,3 83,0 82,8 85,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,4 81,9 81,7 84,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 98,9 100,0 100,8 97,6 91,5 91,9 91,6 92,3 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,4 91,7 91,5 92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 101,1 104,1 103,8 97,8 97,2 97,5 97,0 96,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,4 97,5 97,7 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 80,7 79,9 81,5 81,0 66,9 66,2 66,1 65,6 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 53,5 53,1 52,5 52,4
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,0 5,1 5,0 4,5 5,8 5,8 5,8 5,7 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,2 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 38,4 39,6 42,9 .. 38,4 38,3 40,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 43,1 43,9 46,6
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,3 1,4 2,9 3,0 4,1 4,0 3,6 4,0 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 6,2 6,1 3,6 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 70 71 72 84 58 62 64 69 59 62 64 69 60 63 65 70 62 65 67 72
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 118,9 102,4 117,1 87,2 83,7 82,7 83,8 85,7 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 76,4 81,9 82,2 82,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,1 10,8 10,9 10,5 12,1 11,9 11,8 12,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,4 12,4 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 178 437 179 826 186 264 219 417 132 064 139 762 145 046 157 036 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 130 336 138 226 143 202 155 654
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 61 61 60 71 48 51 52 56 48 50 51 55 48 50 52 55 51 54 55 59
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.